Vaktermen - jargon van de bedden/matrassenbranche

faq

Op deze pagina tref je veel gebruikte termen en afkorting aan met betrekking tot matrassen, bedden en bedbodems.

HR

High Resilience. Hoge veerkracht. Koudschuim matrassen worden vaak HR matrassen genoemd.

Latex

Feitelijk is latex de grondstof voor een natuurrubber matras. Latex is een kleverige vloeistof die gewonnen wordt uit onder andere de rubberboom. Na vulkanisatie (uitleg zie onder) krijgt het latex de vorm die we kennen van matrassen.

SG

Soortelijk gewicht. Geeft aan hoeveel materiaal in het matras gebruikt is. Normaal gesproken geldt, hoe hoger het SG hoe beter maar ook hoe duurder het matras. Lees details in dit artikel.

Talalay / Thalalay

De term talalay ook wel geschreven als thalalay wordt gebruikt om een variant van het latex matras mee aan te duiden. Deze variant, die een andere productieproces vergt, kent wel een open cel structuur waardoor dit type matras beter in staat is vocht op te nemen en beter te luchten in vergelijking met een standaard latex matras.

Vulkanisatie

Vulkanisatie is het proces waarbij de moleculen van het latex door middel van zuurstof en zwavel onderling verbonden worden waardoor een vaste maar, door de zuurstof, een elastische stof ontstaat. De hoeveelheid toegevoegde zwavel bepaalt in grote mate de veerkracht van het eindproduct. Door minder zwavel toe te voegen ontstaat rubber wat gebruikt wordt in matrassen. Voegt men meer zwavel toe dan ontstaat rubber voor bijvoorbeeld autobanden. Het woord vulkanisatie is afgeleid van het woord vulkaan die tijdens een eruptie enorme hoeveelheden zwavel uitstoot. Juist deze zwavel wordt gebruikt om latex om te vormen tot bruikbaar rubber.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie